Informacje dla pacjentów

  • Pierwszorazowa wizyta lekarska trwa zwykle 45-60 minut zależnie od problematyki pacjenta, warto na nią zabrać posiadaną dokumentację lekarską i wyniki badań. Często w trakcie pierwszej wizyty zbieram wywiad od najbliższej rodziny chorego. Kolejne wizyty są krótsze, uwzględniają potrzeby pacjenta.
  • Sesja psychoterapii trwa 45 minut, rytm pracy terapeutycznej ustalamy indywidualnie.