Moje specjalizacje

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Jestem specjalistą drugiego stopnia z psychiatrii oraz lekarzem chorób wewnętrznych. Zrealizowałam studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii w podejściu zintegrowanym organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i współpracuję z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.