Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Od 1992r Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, w tym roku przebiega on pod hasłem „Zdrowe życie ze schizofrenią”.

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, która często przebiega przewlekle choć są przebiegi z pojedynczymi rzutami choroby albo z dłuższymi remisjami czyli okresami wolnymi od objawów chorobowych. Zachorowania na schizofrenię mają w całej ludzkiej populacji stałą częstość wynoszącą ok. 1%.

 Podstawowe objawy można zgrupować w cztery typy:

  1. Objawy psychotyczne czyli wytwórcze – są to zaburzenia spostrzegania z różnych zmysłów, najczęściej słuchowe (halucynacje czyli omamy) oraz zaburzenia myślenia.
  2. Objawy negatywne – apatia, zubożenie zainteresowań, brak spontaniczności, wycofanie społeczne.
  3. Objawy dezorganizacji – niespójność czynności psychicznych między sobą i niedostosowanie ich do sytuacji (rozluźnienie związków między myśleniem, mową, wyrazem emocjonalnym).
  4. Objawy afektywne – często zaburzenia nastroju o charakterze depresyjnym.

W leczeniu schizofrenii podstawową rolę odgrywają leki psychotropowe głównie neuroleptyczne, pomocna jest psychoterapia, rehabilitacja psychiatryczna, korzystanie z grup wsparcia. Leki stosowane w schizofrenii nie uzależniają, trzeba je przyjmować regularnie aby zniwelować objawy choroby i umożliwić pacjentowi powrót do zwykłych aktywności – nauki, pracy zawodowej, obowiązków domowych, hobby. Okres przyjmowania leków zależy od indywidualnego przebiegu choroby, nawet jeśli wystąpił tylko jeden epizod choroby średnio leczenie trwa około 3 lata, jeśli są nawroty – leki trzeba przyjmować przewlekle – tak jak w innych chorobach przewlekłych – np. w cukrzycy czy nadciśnieniu tętniczym.

Co zrobić aby mimo choroby można było normalnie żyć (ukończyć szkołę czy studia, pracować zawodowo, założyć rodzinę, cieszyć się swoimi zainteresowaniami)?

  1.  Stosować się do zaleceń lekarskich przyjmując leki zgodnie ze wskazaniami lekarza, korzystać z pomocy psychologicznej i terapeutycznej.
  2.  Nauczyć się rozpoznawać nawroty choroby (indywidualnie przebiegające zaostrzenia), korzystać wówczas z pomocy lekarskiej i szybkiej korekty leczenia.
  3.  Kształtować zdrowy styl życia (umiejętne gospodarowanie czasem z odpowiednią ilością wypoczynku, regularnym snem, zdrową dietą, aktywnością fizyczną, kultywowaniem hobby, utrzymywaniem adekwatnych więzi z innymi).

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z tegorocznym hasłem „Zdrowe życie ze schizofrenią” pozwala skonfrontować się z jednej strony ze stereotypami na temat chorób psychicznych i osób z zaburzeniami psychicznymi (postrzeganych jako zagrażające, niebezpieczne dla innych, wstydliwe) a z drugiej strony - z nikłą w społeczeństwie wiedzą na powyższe tematy.

Ten artykuł ma przybliżyć wiedzę na temat schizofrenii co pozwoli zmniejszyć lęk przed nieznanym i zobaczyć chorych psychicznie w tej samej perspektywie jak chorych na choroby nowotworowe, choroby metaboliczne, krążenia czy reumatologiczne – wszystkie one przynoszą chorym cierpienie, obniżają jakość życia, ograniczają możliwości realizacji aspiracji zawodowych czy rodzinnych. Warto, żeby dzięki takiej wiedzy znikła stygmatyzacja chorych psychicznie w naszym społeczeństwie i chorzy ci mogli korzystać z pełni oferty diagnostycznej, terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, która jest dostępna dla chorych z innymi zaburzeniami niż psychiczne, żeby mogli uczestniczyć w życiu społecznym - tak jak inni.